Zápisnica – Január 2015 (13.01.2015)

Zasadnutie otvoril a prítomných privítal novozvolený predseda OR Ing. Jozef Tomáš
Prítomní podľa prezenčnej listiny:  všetci novozvolení členovia OR prítomní,
za poslancov prítomná PhDr.Ľubka Laššáková

Program rokovania:

1.   Uvod
2.   Plán kultúrno spoločenských akcií na rok 2015
3.   Plán investičných akcií na rok 2015
4.   Rôzne

Vysvetlenie o  organizačnom zabezpečení činnosti OR a OZ podala poslankyňa Laššáková. Podrobne oboznámila o spôsobe financovania  VO cez  občianske združenie. Predložila doklady k nahliadnutiu o financovaní za predchádzajúce obdobie.

K bodu 2 :

 • Január –       Krnačkové preteky v prípade nepriaznivého počasia v ďalšom období. Tri krále.Karneval detí.
 • Február –     Fašiangová zabíjačka a fašiangová zábava v KD
 • Marec –        MDŽ
 • Apríl–           Vydanie spravodaja
 • Máj –           Deň matiek,  Bežia celé Podlavice
 • Jún –            MDD – orientačný pochod lesom a športové súťaže pre deti.
 • Júl –             Anna bál
 • August –      Oslavy SNP
 • September – Cibuľačka
 • November –   Stretnutie s jubilantmi Podlavíc a Skubína
 • December–     Mikuláš.  Posedenie členov OR  a ich spolupracovníkov na záver roku

Plán akcií bol schválený všetkými hlasmi OR.

K bodu 3

Na základe požiadaviek a pripomienok občanov, OR požaduje v roku 2015 zaradiť do plánu investícií tieto akcie:

 1.  Ukončenie oporného múru na Mlynskej ulici tak, aby bola zabezpečená jeho funkčnosť a bezpečnosť v celkovej dlžke cca 150 metrov.  Stanoviť termín ukončenia.
 2.  Doplniť verejné osvetlenie na konci ulíce Podlavická, v strede ulice Bukovej a Pod Dúbravou
 3.  Označiť prechod na Podlavickej ceste pri osade včetne dopravného značenia tak, aby bola zvýšená ochrana občanov tejto časti.
 4.  Dobudovanie zábradlia na Pestovateľskej ulici.
 5.  Oprava všetkých poškodených kanalizačných šachiet  a uličných vpustí.
 6.  Prístup na Skubínsky cintorín popri rodinom dome Veselovský.
 7.  Postupné opravy a dobudovanie chodníkov podľa spracovaného harmonogramu.
 8.  Riešenie čiernych stavieb a nelegálnych odberov vody.

K bodu 4

·       Organizačné zabezpečenie zabíjačky  ( spracovať dve prasce  1 žívé a tri polovičky plus vnútornosti). Miesto na zabíjačku pri Kelte. Oplotenie priestoru páskou. Veterinára zaistí Uhliar. Predaj výrobkov Ivan Beňo. Hudba – Dušan Oravec a Boris. Vstupenky a lístky do tomboly- Jano Beňo. Zdravotná služba, policajná ochrana, hasiči.

·       Požadovať kontrolu vykonaných investičných akcií pred úhradou faktúr aj zo strany OR.
·       Prepadnutá šachta na križovatke Mlynská-Priehrada
·       Financovanie – osvetlenie vianočného stromčeka
·       Do budúceho zasadnutia OR bude spracovaný súpis majetku  – Laššáková
·       Prizvať na OR nového primátora.

Zapísal Ing.Ľubomír Lehoťan

STIAHNÚŤ ZÁPISNICU V PDF

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *