Zápisnica – Jún 2017 (13.06.2017)

Prítomní:           podľa prezenčnej listiny
Neprítomní:      Lýdia Ivaničová (ospravedlnená), Daniel Bédi (ospravedlnený), MUDr. Jozef Baláž (ospravedlnený)

Zasadnutie otvoril a viedol predseda OR Ing. Jozef Tomáš. Na úvod privítal prítomných hostí a členov OR.

Program:

 • Úvod
 • Sťažnosť obyvateľov Pod Stráňou
 • Akcie
 • Informácie od poslankýň
 • Diskusia

Continue reading

Zápisnica – Máj 2017 (09.05.2017)

Prítomní:           podľa prezenčnej listiny
Neprítomní:       Anna Kánová (ospravedlnená), MUDr. Jozef Baláž (ospravedlnený)

Zasadnutie otvoril a viedol predseda OR Ing. Jozef Tomáš. Na úvod privítal prítomných hostí a členov OR.

Program:

 1. Úvod
 2. Informácie ohľadne problému ulice Pod Stráňou
 3. Akcie
 4. Informácie od poslankýň
 5. Diskusia

Continue reading

Zápisnica – Apríl 2017 (11.04.2017)

Prítomní:            podľa prezenčnej listiny
Neprítomní:

Zasadnutie otvoril a viedol predseda OR Ing. Jozef Tomáš. Na úvod privítal prítomných hostí a členov OR.
Nakoľko predmetom zasadnutia bolo riešenie problematiky obyvateľov ulice Pod Stráňou, a zasadnutia sa zúčastnilo väčšie množstvo hostí, zasadnutie bolo premiestnené do kultúrneho domu.
Na zasadnutie boli prizvaní okrem obyvateľov uvedenej ulice aj obaja viceprimátori p. Gajdošík a p. Turčan, ale aj zástupca dopravného inšpektorátu p. Planieta a riaditeľ BBRSC p. Luka.

Program:

 1. Úvod
 2. Požiadavky obyvateľov Pod Stráňou

Continue reading

Zápisnica – Marec 2017 (14.03.2017)

Prítomní:           podľa prezenčnej listiny
Neprítomní:      Anna Kánová (ospravedlnená), Daniel Bédi (ospravedlnený)

Zasadnutie otvoril a viedol predseda OR Ing. Jozef Tomáš. Na úvod privítal prítomných hostí a členov OR.

Program:

 1. Úvod
 2. Požiadavky obyvateľov Pod Stráňou
 3. Akcie
 4. Spravodaj
 5. Informácie od poslankýň
 6. Diskusia

Continue reading

INVESTÍCIE A OPRAVY 2017

Podnety nahlásené na zasadnutiach OR budú zverejňované prostredníctvom portálu odkazprestarostu.sk, kde budete vidieť termín zaevidovania, popis problému, prípadnú fotografiu, lokalizáciu problému na mape, ale hlavne možné reakcie samosprávy, ktorá cez tento portál komunikuje a môže pridávať možné návrhy, alebo termíny riešenia.

V prípade, že máte podnet, ktorý by ste chceli nahlásiť, zašlite nám jeho popis, najlepšie aj s fotografiou na mailovú adresu or.podlaviceskubin@gmail.com a v mene OR pridáme na portál aj Váš podnet.

Kult. spol. činnosť 2017


Január

Tri krále – stretnutie z významnými osobnosťami protifašistického odboja – beseda (200,00 €)
Krnačkové preteky – pri nepriaznivom počasí presun do ďalšieho obdobia (150,00 €)

Február

Fašiangová zabíjačka – porážka a spracovanie prasaťa spojená s predajom zabíjačkových výrobkov
Fašiangová zábava – zábava v KD Podlavice s pochovávaním basy a bohatou tombolou
 (spolu 600,00 €)

Marec

Materské centrum – tvorivé dielne (200,00 €)

Apríl

Vydanie ďalšieho čísla SPRAVODAJA OR a jeho roznesenie do domácností Podlavíc a Skubína (400,00 €)

Máj

Deň matiek (300,00 €)
Bežia celé Podlavice – športovno súťažiaca akcia ZŠ Podlavice v spolupráci s OR a KD (300,00 €)

Jún

MDD – hry a športové súťaže pre deti v prírodnom prostredí Malej Kynclovej (400,00 €)

Júl

Anna bál (400,00 €)

August

Oslavy SNP (300,00 €)

September

Cibuľačka – 11. ročník tradičnej cibuľačky – spoločenske podujatie, kde nesmie chýbať cibuľa (500,00 €)

Október

Vydanie ďaľsieho čísla SPRAVODAJa OR (400,00 €)

November

Stretnutie s jubilantami Podlavíc a Skubína (800,00 €)

December

Návšteva Mikuláša a stretnutie s deťmi, rozsvietenie vianočného stromčeka,  Koncoročné stretnutie člev OR s poslancami a prizvanými priateľmi OR (369,00 € + 250,00 €)