Vitajte

Srdečne Vás všetkých vítam na novej web stránke našej občianskej rady Podlavice – Skubín.
Verím, že tento web bude prínosom pre nás všetkých, a budem sa snažiť aby ste tu vždy našli aktuálne a užitočné informácie o dianí v Podlaviciach a Skubíne a tiež budem rád, ak bude tento web priestorom, kde budete môcť odovzdať svoje podnety a nápady na zlepšenie života v našej mestskej časti.


Výslednky komunálnych volieb 2018 na post poslancov pre volebný obvod č. 4:
(Jakub, Kostiviarska, Podlavice, Skubín a Uľanka)

1 ) Katarína Čižmárová, doc. RNDr., CSc. – 728 hlasov
2 ) MUDr. Jozef Baláž – 680 hlasov
—————————————————————————
3 ) Marek Odaloš – 626 hlasov
4 ) Janka Kmeťová, JUDr. – 510 hlasov
5 ) Jozef Tomáš, Ing. – 339 hlasov
6 ) Peter Čajka, PhDr. – 204 hlasov
7 ) Miroslav Potančok – 99 hlasov
8 ) Dušan Dobrota – 36 hlasov
9 ) Abdulbesi Čako – 34 hlasov


Najbližšie zasadnutie OR

Najbližšie zasadnutie OR Podlavice – Skubín, sa uskutoční v utorok 9.1.2019 o 17:30 h v priestoroch kultúrneho domu v Podlaviciach. Všetci ste vítaní.