Vitajte

Srdečne Vás všetkých vítam na novej web stránke našej občianskej rady Podlavice – Skubín.
Verím, že tento web bude prínosom pre nás všetkých, a budem sa snažiť aby ste tu vždy našli aktuálne a užitočné informácie o dianí v Podlaviciach a Skubíne a tiež budem rád, ak bude tento web priestorom, kde budete môcť odovzdať svoje podnety a nápady na zlepšenie života v našej mestskej časti.


MÁTE OTÁZKU NA NAŠICH POSLANCOV?
Pýtajte sa a možno práve na vašu otázku odpovedia poslanci v najbližšom vydaní Spravodaja. Svoju otázku môžete písať na mail info@orpodlavice.sk.


Najbližšie zasadnutie OR

Najbližšie zasadnutie OR Podlavice – Skubín, sa uskutoční v utorok 9.4.2019 o 17:30 h v priestoroch ZŠ J.G. Tajovského na Gaštanovej ulici. Všetci ste vítaní.