Zápisnica – November 2017 (14.11.2017)

Prítomní:            podľa prezenčnej listiny
Neprítomní:      Margita Zamiešalová

Zasadnutie otvoril a viedol predseda OR Ing. Jozef Tomáš. Na úvod privítal prítomných hostí a členov OR. Tiež požiadal všetkých členov a prítomných hostí, aby sa počas zasadnutia dodržiavali zásady slušnej konverzácie a prítomní sa medzi sebou neprekrikovali a neskákali si do rečí, ako sa to mnohokrát v minulosti stalo.

Program:

 1. Úvod
 2. Akcie
 3. Diskusia

Continue reading

Zápisnica – Október 2017 (10.10.2017)

Prítomní:            podľa prezenčnej listiny
Neprítomní:      Anna Kánová, Anna Necpalová

Zasadnutie otvoril a viedol predseda OR Ing. Jozef Tomáš. Na úvod privítal prítomných hostí a členov OR.

Program:

 1. Úvod
 2. Vyhodnotenie akcie „Cibulačka“ v mesiaci september
 3. Zabezpečenie akcie „Jubilanti“ v mesiaci november
 4. OZ Podlavice – Skubín
 5. Diskusia

Continue reading

Zápisnica – Jún 2017 (13.06.2017)

Prítomní:           podľa prezenčnej listiny
Neprítomní:      Lýdia Ivaničová (ospravedlnená), Daniel Bédi (ospravedlnený), MUDr. Jozef Baláž (ospravedlnený)

Zasadnutie otvoril a viedol predseda OR Ing. Jozef Tomáš. Na úvod privítal prítomných hostí a členov OR.

Program:

 • Úvod
 • Sťažnosť obyvateľov Pod Stráňou
 • Akcie
 • Informácie od poslankýň
 • Diskusia

Continue reading

Zápisnica – Máj 2017 (09.05.2017)

Prítomní:           podľa prezenčnej listiny
Neprítomní:       Anna Kánová (ospravedlnená), MUDr. Jozef Baláž (ospravedlnený)

Zasadnutie otvoril a viedol predseda OR Ing. Jozef Tomáš. Na úvod privítal prítomných hostí a členov OR.

Program:

 1. Úvod
 2. Informácie ohľadne problému ulice Pod Stráňou
 3. Akcie
 4. Informácie od poslankýň
 5. Diskusia

Continue reading

Zápisnica – Apríl 2017 (11.04.2017)

Prítomní:            podľa prezenčnej listiny
Neprítomní:

Zasadnutie otvoril a viedol predseda OR Ing. Jozef Tomáš. Na úvod privítal prítomných hostí a členov OR.
Nakoľko predmetom zasadnutia bolo riešenie problematiky obyvateľov ulice Pod Stráňou, a zasadnutia sa zúčastnilo väčšie množstvo hostí, zasadnutie bolo premiestnené do kultúrneho domu.
Na zasadnutie boli prizvaní okrem obyvateľov uvedenej ulice aj obaja viceprimátori p. Gajdošík a p. Turčan, ale aj zástupca dopravného inšpektorátu p. Planieta a riaditeľ BBRSC p. Luka.

Program:

 1. Úvod
 2. Požiadavky obyvateľov Pod Stráňou

Continue reading

Zápisnica – Marec 2017 (14.03.2017)

Prítomní:           podľa prezenčnej listiny
Neprítomní:      Anna Kánová (ospravedlnená), Daniel Bédi (ospravedlnený)

Zasadnutie otvoril a viedol predseda OR Ing. Jozef Tomáš. Na úvod privítal prítomných hostí a členov OR.

Program:

 1. Úvod
 2. Požiadavky obyvateľov Pod Stráňou
 3. Akcie
 4. Spravodaj
 5. Informácie od poslankýň
 6. Diskusia

Continue reading

INVESTÍCIE A OPRAVY 2017

Podnety nahlásené na zasadnutiach OR budú zverejňované prostredníctvom portálu odkazprestarostu.sk, kde budete vidieť termín zaevidovania, popis problému, prípadnú fotografiu, lokalizáciu problému na mape, ale hlavne možné reakcie samosprávy, ktorá cez tento portál komunikuje a môže pridávať možné návrhy, alebo termíny riešenia.

V prípade, že máte podnet, ktorý by ste chceli nahlásiť, zašlite nám jeho popis, najlepšie aj s fotografiou na mailovú adresu or.podlaviceskubin@gmail.com a v mene OR pridáme na portál aj Váš podnet.