Kontakt

Zasadnutia:
ZŠ JGT na Gaštanovej ulici
Každý druhý utorok v mesiaci o 17:30 hod.
Zasadnutia sú VEREJNÉ!

E-mail:
info@orpodlavice.sk

Administrátor webu:
Marek Odaloš
E-mail: odalos@bbalternativa.sk
Tel.: 0908 572 919