OZ Podlavice-Skubín

Názov združenia: Podlavice – Skubín, o.z.
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
IČO: 42188628
Sídlo: Jaseňová 2781/1, 97409 Banská Bystrica, Slovenská republika
Registračné číslo: VVS/1-900/90-34979
Registrový úrad: MV SR
Dátum vzniku: 22.12.2009
Štatutárny orgán:
 • RNDr. CSc. doc. Katarína Čižmárová
  Podredseda Od:25.01.2019
  Spôsob konania:  Samostatne
 • Ing. Jozef Tomáš
  Predseda Od:25.01.2019
  Spôsob konania:  Samostatne
Cieľ činnosti:
 • rozvoj obce, regiónu, CR