INVESTÍCIE A OPRAVY 2017

Podnety nahlásené na zasadnutiach OR budú zverejňované prostredníctvom portálu odkazprestarostu.sk, kde budete vidieť termín zaevidovania, popis problému, prípadnú fotografiu, lokalizáciu problému na mape, ale hlavne možné reakcie samosprávy, ktorá cez tento portál komunikuje a môže pridávať možné návrhy, alebo termíny riešenia.

V prípade, že máte podnet, ktorý by ste chceli nahlásiť, zašlite nám jeho popis, najlepšie aj s fotografiou na mailovú adresu or.podlaviceskubin@gmail.com a v mene OR pridáme na portál aj Váš podnet.