Členovia


Marek Odaloš
predseda

E-mail:
odalos@bbalternativa.sk
Tel.: 0908 572 919
FB: facebook.com/marek.odalos.bb


Peter Papšo
podpredseda

E-mail:
ppapso@centrum.sk

Tel.: 0903 137 713


Jana Balážová
člen

E-mail:
jana.balazova@centrum.sk

Tel.: 0902 899 992


Lucia Raffajová
člen

E-mail:
lucka.raffayova@gmail.com

Tel.: 0902 665 500


Andrea Slabejová
člen

E-mail:
andrea.slabejova@gmail.com

Tel.: 0903 557 794


Marián Adamják
člen

E-mail:
marian@adamjak.net

Tel.: 0908 902 637


Peter Handlovský
člen

E-mail:
N/A

Tel.: 0903 764 980


Jaroslav Huba
člen

E-mail:
hubajaro@gmail.com

Tel.: 0903 500 083


Mirko Kolimár
člen

E-mail:
kolimar.mirko@gmail.com

Tel.: 0903 570 735


Adrián Minarovič
člen

E-mail:
aminarovic@gmail.com

Tel.: 0949 517 610


Miroslav Sopko
člen

E-mail:
marus.sopkova@gmail.com

Tel.: 0907 204 696


Jozef Podolec
člen

E-mail:
N/A

Tel.: 0902 566 995


Dagmar Tomášová
člen

E-mail:
dagmar.tomasova@gmail.com

Tel.: 0908 947 687


ZamiešalováMargita Zamiešalová
člen

E-mail:
margita.zamiesalova@gmail.com

Tel.: 0902 539 375


Janka Žabková
člen

E-mail:
j.zabkova77@gmail.com

Tel.: 0908 987 970