Zápisnica – Máj 2011 (10.05.2011)

Zasadnutie OR 10.5.2011

Ing. Kreutz – otvorenie a poďakovanie za účasť na dni matiek.
Privítal poslankyňu pani Laššakovú
Uhliar -informoval o pripravovanej akcii pri príležitosti MDD sa prekladá na zo 4.júna na sobotu 25. Júna na ihrisku v Podlaviciach s programom: príloha SZPB
Laššáková   informovala o spôsobe riešenia pripomienok zo strany kompetentných zástupcov MÚ v BB.   –príloha odpovede na pripomienky

1.      Chodník, prístup k pošte – provizórne doriešený
2.      Krčma u žida do konca októbra 2011
3.      Koncepcia cintorínov v meste Banská Bystrica
4.      Nepovolená stavba na cintoríne v Skubíne – riešenie vydanie rozhodnutie na odstránenie stavby
5.      Petícia proti výstavbe zvážnice.
6.      Požiadavka na doplnenie dopravného značenia Zákaz státia .

Uhliar – vysvetlenie k požiadavke zákazu státia na Jedľovej
Kreutz – Pápay  Stav ochrany políciou v okolí ZŠ a okolia Podlavíc a Skubína. Pápay znovu rokoval s primátorom, ktorý má pozitívne stanovisko k požiadavke. Je to v štádiu riešenia. Doplnenie Laššákovej že p. Piterka jej musí dať definitívne stanovisko najneskoršie do 2 týždňov. Vysvetlila stav črepníkov a tabúl na Povstaleckej, ktoré sú naďalej v sledovaní a riešení. Požiadavka na prepojenie webu na mesto. Vysvetlila potrebu výmeny kanalizácie v Skubíne na Bukovej.

Výsledky z bodov predchádzajúcich rokovaní
1.      Tabula na osadenie pred ZS je u p. Uhliara
2.      Kvetináče na zabránenie parkovania pred školou 1O ks
3.      Vrak v Skubíne BB 233BD.

Diskusia:
a)      Doplnenie informácií na tabule mesta
b)      Králiková upozornila na hrozbu prívalu povrchových vôd z cesty Na úbočí. Kde povrchové vody pretekajú na Mlynskú.
c)      Pápay – voľne vytekajúca močovka z hnojiska v Skubíne
d)     Laššaková  poukázala na možnosť stretávania OR v kultúrnom dome, kde sú ešte voľné, ale nevyhovujúce nevykurované priestory- OR súhlasila s možnosťou ponuky pre iných záujemcov.
e)      Šúpolová – termín 25 pre MDD je neskoro. Treba uvažovať o zabezpečení akcie v aktuálnom termíne s návrhom po dohovore s riaditeľom ZŠ s ich spoluprácou.
f)       Králiková – Šúpolová -Problematika údržby cintorína v Podlaviciach. Využívanie kontajnera.

ďaľšie stretnutie 14. Júna

         zapísal Ing. Lehoťan

STIAHNÚŤ ZÁPISNICU V PDF

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *