Investície a opravy 2015

Na základe požiadaviek a pripomienok občanov, OR požaduje v roku 2015 zaradiť do plánu investícií tieto akcie:

  1. Ukončenie oporného múru na Mlynskej ulici tak, aby bola zabezpečená jeho funkčnosť a bezpečnosť v celkovej dlžke cca 150 metrov.  Stanoviť termín ukončenia.
  2. Doplniť verejné osvetlenie na konci ulíce Podlavická, v strede ulice Bukovej a Pod Dúbravou
  3. Označiť prechod na Podlavickej ceste pri osade včetne dopravného značenia tak, aby bola zvýšená ochrana občanov tejto časti.
  4. Dobudovanie zábradlia na Pestovateľskej ulici.
  5. Oprava všetkých poškodených kanalizačných šachiet  a uličných vpustí.
  6. Prístup na Skubínsky cintorín popri rodinom dome Veselovský.
  7. Postupné opravy a dobudovanie chodníkov podľa spracovaného harmonogramu.
  8. Riešenie čiernych stavieb a nelegálnych odberov vody.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *