Zápisnica – Február 2017 (14.02.2017)

Prítomní:           podľa prezenčnej listiny
Neprítomní:      Anna Kánová (ospravedlnená), Daniel Bedi (ospravedlnený)

Zasadnutie otvoril a viedol predseda OR Ing. Jozef Tomáš. Na úvod privítal prítomných hostí a členov OR.

Program:

  1. Úvod
  2. Akcie
  3. Spravodaj
  4. Informácie od poslankýň
  5. Diskusia


Bod č.2:
Všetky januárové akcie prebehli podľa plánu a sú vyúčtované.
Zabíjačka a Fašiangy – 25.2.2017, OR si rozdelila a dohodla úlohy na zabezpečenie tejto akcie.
Predaj zabíjačkových špecialít a porcovanie prasaťa sa začína o 8:00 hod., zábava o 19:00 hod., vstupné na zábavu bude 4€ s maskou 2€.

Bod č.3:
Spravodaj sa bude snažiť OR vydať na prelome marca a apríla, väčšinu článkov už máme k dispozícii.

Hlavné články zabezpečia:
Poslankyne – príhovor poslankýň
p. Tomáš – príhovor predsedu OR
p. Uhliar – protifašistické spomienkové akcie
p. Šupolová – klub dôchodcov
p. Bédi – fara
p. Fíglová – Materské centrum

Bod č.4:
Pani Laššáková informovala o udalostiach z posledného zatupiteľstva a to o vystúpení p. Kašpera z klubu SMER-SD, SNS, SDKÚ-DS.
Tiež informovala, že do rozpočtu sa dostali veci ktoré sme požadovali.

Ako interpelácie predložila p. Laššáková nasledovné:
– Vyčistenie malého vodného žľabu a nádrže na ulici Pod Dúbravou
– výmena a doplnenie mobilnej zelene v mestskej časti, najmä pred ZŠ
– informácia o rekonštrukcii strechy na KD

Pani Laššáková informovala, že dostala ona aj primátor podnet, že v oblasti okolo rodinných domov pri pošte niekto páli odpad, čo znečisťuje ovzdušie a zanecháva na Povstaleckej ceste nepríjemný zápach.

Bod č.5:
Pani Fíglová sa spýtala p. Laššákovej, či sa podarilo niečo zistiť ohľadne požiadavky na zriadenie Komunitného centra.

  • Pani Laššáková odpovedala, že zriadenie KC v tzv. školníckom byte nie je reálne a riaditeľ o tom nikdy neuvažoval a ani uvažovať nebude. Tento priestor je využívaný pre ekonomický úsek 20 škôl.

Pani Čižmárová doplnila, že za zriadenie tohto úseku, dostáva škola 100 000 € ročne. Nakoľko je škola v strate 80 000 €, odobratím tohto úseku by sa strata školy prehĺbila na 180 000 € ročne, čo by malo dopad na fungovanie školy.

Na základe rokovaní so školským úradom, bola riaditeľovi uložená úloha, uvoľniť priestor pre zrealizovanie komunitného centra, alebo škola príde o ekonomický úsek ktorý sa na škole prevádzkuje a tým aj o značnú časť svojich príjmov.

Marerské centum Podlavice tiež informovalo, že má záujem zorganizovať začiatkom apríla v kultúrnom dome pokračovanie úspešnej hand made burzy.

Pani Fíglová sa tiež spýtala, či je možnosť využívať kultúrny dom, nakoľko má materské centrum možnosť zorganizovať divadelné predstavenie, na ktoré by potrebovali priestory na nacvičenie.

  • p. Čižmárová reagovala, že sa postará o to, aby škola na tento účel vyčlenila priestor.

Pani Šupolová navrhla pozvať na najbližšie zasadnutie OR riaditeľa ZŠ a zástupcu školského úradu, aby sa mohli tiež vyjadriť verejne k požiadavke na zriadenie komunitného centra v priestoroch školy.

Pani Dósová (MsP) informovala, že sa rieši problém na Skubínskej ceste, kde na cestu vyteká močovka z konskej farmy.

Pán Tomáš oznámil, že na všetkých plagátoch, ktoré budú propagovať podujatia OR, musí byť uvedené „Realizované s finančnou podporou mesta Banská Bystrica“.

Pani Čižmárová požiadala OR, aby vyúčtovania akcií podpisoval aj zástupca OR spolu s oboma poslankyňami.

Spracoval:           Marek Odaloš
Schválil:              Ing. Jozef Tomáš

STIAHNÚŤ ZÁPISNICU V PDF

Vypočujte si aj audio záznam z tohto stretnutia:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *