Zápisnica – Január 2018 (9.1.2018)

Prítomní:            podľa prezenčnej listiny
Neprítomní:       Margita Zamiešalová, Anna Necpálová, Jozef Baláž

Zasadnutie otvoril a viedol predseda OR Ing. Jozef Tomáš. Na úvod vyzval prítomných, aby si minútou ticha uctili pamiatku člena OR a miestneho farára Daniela Bédiho, ktorý tragicky zahynul večer pred zasadnutím pri autonehode.
Tiež poďakoval všetkým členom za spoluprácu v uplynulom roku a poprial všetko dobré do nového roku.

Program:

 1. Úvod
 2. Akcie
 3. Diskusia


Bod č.2:
Decembrové akcie sa vydarili.
Časť nevyčerpaných prostriedkov sa využilo na zakúpenie hmotnej pomoci rómskym rodinám, ktorým vyhorel dom.

Úvodné akcie na tento rok sú z dôvodu rekonštrukcie kultúrneho domu ohrozené.
Krňačkové preteky sú kvôli nepriaznivému počasiu zrušené.

Najbližšia akcia bude zabíjačka – 10.2.2018.
Organizačné veci sa spravia priebežne.

Vyúčtovanie za predchádzajúci rok je spravené, nevyčerpaných ostalo 517,70 € ktoré ostali z rozpočtu určeného pre Uľanku a budú musieť byť vrátené mestu.

Bod č.3:
Predseda OR navrhol poslankyniam aby zvolali verejné zasadnutie občanov so zástupcami mesta z rôznych odborov mestského úradu zodpovedných za riešenie predkladaných návrhov a vedenia mesta. Takéto stretnutie navrhuje OR na marec 2018.
Pán Fugger navrhol aby diskusiu viedol skúsený nezainteresovaný moderátor, ktorý by udržiaval seriózny a vecný priebeh diskusie.

Opätovne bol predložený neriešený podnet prístupu na Skubínsky cintorín.

Pán Fugger pripomenul svoju pravidelne predkladanú požiadavku na vybudovanie zastávky na konci Mlynskej ulice.

 • Pani Čižmárová odpovedala, že mesto momentálne nemá zmluvu s firmou ktorá zastávky vyrába a zatiaľ jediný návrh mesta je vybudovať si zastávku z  finančných prostriedkov volebného obvodu.

Pani Ivaničová opätovne pripomenula opravu chodníka ku škôlke na Bukovej ulici.
Aj pani Šúpolová opätovne požiadala o dobudovanie kúska chodníka na Povstaleckej smerom k družstvu.

Pani Kánová sa spýtala, či sa niečo rieši ohľadne opravy válova.

 • Pani Čižmárová odpovedala, že ak už je v majetku mesta, tak sa bude riešiť.

Tiež sa spýtala, či bol robený nejaký doplnok k územnému plánu, nakoľko na pozemkoch nad cintorínom sa niečo deje a pravdepodobne sa tam bude stavať.

Pán Fugger sa spýtal p. Uhliara, aké údajne ambiciózne plány si dohodli na stretnutí s p. Gajdošíkom.

 • Pán Uhliar odpovedal, že stretnutie si dohodol z vlastnej iniciatívy. Prednesené boli požiadavky, ktoré sa dlhodobo neriešia a to: rozpadajúca sa regulácia na Tajovke, Mlynská ulica – oporný múr, Buková ulica – šachta, Kultúrny dom, ulica Pod Stráňou, Povstalecká ulica – parkovisko.
 • Ulica Pod Stráňou – malo by byť doplnené dopravné značenie „Prejazd zakázaný“
  • pán Tomáš doplnil, že pred tým bude ešte osadené značenie „Striedavé radenie“ od Fončordy k Lidlu
 • Tiež sa bude rekonštruovať antukové ihrisko pri škole, kde bude vybudovaný tzv. všešportový areál
 • Ohľadne KD – akciu robiť OR môže, ale zhotoviteľ požiadal o odklad termínu dokončenia prác o 7 dní. Tiež informoval, že budú robené 3 prípojky na 3 samostatné kotly.

OR využíva zákon o voľnom prístupe k informáciám a vyžiadal si dokumenty z opravy plota na cintoríne, nakoľko v ňom nie sú vybudované priepuste vody a dilatačné škáry.
Pán Fugger sa spýtal, kto preberal túto rekonštrukciu.

 • Pani Šúpolová informovala, že jej zhotoviteľ povedal že na preberaní nemôže byť nikto z OR, lebo peniaze vybavila p. Laššáková, ktorá následne to toto tvrdenie potvrdila s tým, že ona je objednávateľ a ona prebrala.

Pani Šúpolová požiadala OR o finančnú dotáciu na organizáciu výročia Klubu dôchodcov. OR súhlasila.
Tiež navrhla kúpiť za OR veniec na pohreb p. Bédiho. OR súhlasila.

Spracoval:          Marek Odaloš
Schválil:              Ing. Jozef Tomáš

STIAHNÚŤ ZÁPISNICU V PDF

Audio záznam zo zasadnutia:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *