Zápisnica – Apríl 2018 (10.4.2018)

Prítomní:           podľa prezenčnej listiny
Neprítomní:      Ing. Jozef Tomáš (ospravedlnený)

Zasadnutie otvoril a viedol podpredseda OR Danko Uhliar. Na úvod privítal prítomných hostí a členov OR. Ospravedlnil predsedu Ing. Tomáša, ktorý sa nemohol kvôli chorobe zúčastniť dnešného zasadnutia.

Program:

  1. Úvod
  2. Informácie k podnetom z predchádzajúceho zasadnutia
  3. Diskusia

Bod č.2:
Kultúrny dom – Práce na KD sú v značnom meškaní, veľa vecí ešte nie je dokončených, predpokladané dokončenie je koncom apríla – začiatkom mája. Tiež nie sú demontované všetky elektrické konvertory v celom KD.
Cintorín v Skubíne – drvený asfalt je už navezený, uvažuje sa o pridaní drenážnej rúry
Verejné stretnutia s občanmi – p. Uhliar navrhuje verejné stretnutie poslancov s občanmi aspoň 2x do roka
Skautský dom – p. Uhliar namietal na tvrdenie z predchádzajúceho zápisu, kde p. Laššáková tvrdila, že tzv. Skautský dom sme mohli odkúpiť za 90 000€. Pani Šupolová reagovala, že uvedená suma je za rekonštrukciu na čo p. Uhliar zareagoval, že v spolupráci so žiakmi stavebnej školy a ich praxe, sa mohol tento priestor zrekonštruovať za zlomok uvedenej ceny a tento návrh bol prezentovaný aj vtedy.

Bod č.3:
Pani Šupolová už viac krát počula, že kultúrny dom sa pre niekoho pripravuje na predaj. Tiež sa spýtala, prečo nikto z mesta neprišiel skontrolovať práce na KD.

Pani Nemčeková požiadala predsedu OZ Ing. Tomáša o predloženie podkladov k vyúčtovaniam získaných dotácií od vzniku OZ pre potreby vykonania kontroly.

OR žiada aby sa najbližšieho zasadnutia OR zúčastnil aj prednosta MÚ JUDr. Martin Adamec a viceprimátori Mgr. Jakub Gajdošík a Ing. Martin Turčan.

Spracoval:          Marek Odaloš
Schválil:              Danko Uhliar

STIAHNÚŤ ZÁPISNICU V PDF

Audio záznam zo zasadnutia (neúplný):

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *