Predchádzajúce ankety

Zúčastníte sa komunálnych volieb, ktoré sa budú konať 10. novembra 2018?

View Results

Loading ... Loading ...

Ste spokojní s výsledkom volieb do VÚC v Banskobystrickom kraji v roku 2017?

View Results

Loading ... Loading ...

Koho budete voliť za predsedu BBSK vo voľbách do VÚC v sobotu 4. novembra 2017?

 • Ján Lunter (nezávislý s podporou Smer-SD, Most-Híd) (37%, 17 Votes)
 • *Martin Klus - odstúpil v prospech J. Luntera (SaS, OĽaNO, NOVA, OKS, ZZ) (26%, 12 Votes)
 • Marian Kotleba (ĽSNS) (20%, 9 Votes)
 • Nepôjdem voliť (7%, 3 Votes)
 • Ešte neviem (2%, 1 Votes)
 • Vojtech Kökény (SRK) (2%, 1 Votes)
 • Znenek Očovan (NAJ) (2%, 1 Votes)
 • *Stanislav Mičev - odstúpil v prospech J. Luntera (nezávislý) (2%, 1 Votes)
 • Igor Kašper (nezávislý) (2%, 1 Votes)
 • Miroslav Gálik (NAS) (0%, 0 Votes)
 • Pavel Greksa (nezávislý) (0%, 0 Votes)
 • Milan Urbáni (SMS) (0%, 0 Votes)
 • Jozef Šimko (nezávislý) (0%, 0 Votes)
 • Jozef Sásik (SĽSAH) (0%, 0 Votes)
 • Ivan Saktor (nezávislý) (0%, 0 Votes)
 • Alena Piovarčiová (NP) (0%, 0 Votes)
 • Martin Juhaniak (nezávislý) (0%, 0 Votes)
 • Michal Kantor (SZS) (0%, 0 Votes)
 • Viliam Baňák (JĽSS) (0%, 0 Votes)

Total Voters: 46

Loading ... Loading ...

Ako ste spokojný s kultúrno spoločenskými podujatiami organizovanými občianskou radou?

View Results

Loading ... Loading ...

Ohodnoťte činnosť občianskej rady v roku 2015 známkou ako v škole.

View Results

Loading ... Loading ...

Ako sa vám páči nový web OR Podlavice - Skubín?

View Results

Loading ... Loading ...

Kult. spol. činnosť 2016


Január

Tri krále – stretnutie z významnými osobnosťami protifašistického odboja – beseda
Krnačkové preteky – pri nepriaznivom počasí presun do ďalšieho obdobia

 Fašiangy 6.2.2016Karneval 2016


Február

Fašiangová zabíjačka – porážka a spracovanie prasaťa spojená s predajom zabíjačkových výrobkov
Fašiangová zábava – zábava v KD Podlavice s pochovávaním basy a bohatou tombolou

Marec

Materské centrum – tvorivé dielne

Apríl

Vydanie ďalšieho čísla SPRAVODAJA OR a jeho roznesenie do domácností Podlavíc a Skubína

Máj

Deň matiek
Bežia celé Podlavice – športovno súťažiaca akcia ZŠ Podlavice v spolupráci s OR a KD

Jún

MDD – hry a športové súťaže pre deti v prírodnom prostredí Malej Kynclovej

Júl

Anna bál
 Anna bál 2016 22.7.2016

August

Oslavy SNP

September

Cibuľačka – 10. ročník tradičnej cibuľačky – spoločenske podujatie, kde nesmie chýbať cibuľa

Október

Vydanie ďaľsieho čísla SPRAVODAJa OR

November

Stretnutie s jubilantami Podlavíc a Skubína

December

Návšteva Mikuláša a stretnutie s deťmi Koncoročné stretnutie člev OR s poslancami a prizvanými priateľmi ORmikulas_letak

INVESTÍCIE A OPRAVY 2016

Plán investičných akcií vo VO č.2 na rok 2016

Počet obyvateľov: 5719
Finančná čiastka/obyvateľ: 1,50 €
Celková čiastka na VO č.2: 8 578,50 €

Rámcový plán kultúrno spoločenských akcií financovaných z dotácie na rok 2016

Financie 2016

Rámcový plán akcií na rozvoj územia mestskej časti na rok 2016

Názov akcie: Plot na cintoríne v Podlaviciach
Mesiac realizácie: Máj
Plánovaný výdavok: 1 478,50 €

Rozdelenie financií 30 000,00 EUR / volebný obvod

1. Dokončenie oporného múru Mlynská ulica 10 000,00 €
2. Riešenie havarijných stavov: chodníky, kanalizácia, atď. 20 000,00 €

Ulica Pod Dúbravou

 • Kanalizačná šachta: opraviť šachtu vytvárajúcu prekážku dopravnej prevádzke.
 • Rozpadajúci sa rezervoár na vodu: je potrebné vyčistiť vnútrajšok rezervoáru a opraviť  rozpadajúce sa časti objektu.
 • verejné osvetlenie chýba  ako sa ide do Kohútov, že je tam veľká tma od válova vľavo, tam je len pred Rázgov a ďalej nič a sú tam ešte aj druhé domy,

Podlavická cesta

 • Cintorín Podlavice
 • Vyschnutý strom v priestore cintorína pri cestnej komunikácii. Je predpoklad vyvrátenia stromu na komunikáciu a následné ohrozenie občanov a majetku občanov.
 • Nalomený strom s potenciálnou možnosťou spadnutia – ohrozenie návštevníkov cintorína a hrobov.
 • Preriedenie vysokého porastu v priestore cintorína. Tento porast znečisťuje hrobové miesta.
 • Spílenie stromu na Podlavickej ceste č.23, časť koruny tohto stromu už tento rok poškodila parkujúce automobily. Je vysoký predpoklad ohrozenia obyvateľov panelového domu č.23 a poškodenia ich majetku. Okrem toho ohrozuje aj elektrickú NN sieť.
 • Rómska kolónia na Podlavickej ceste, nevyhovujúce hygienické podmienky, v čase dažďov vyplavovanie splaškov a následné odtekanie po cestnej komunikácii.
 • Cestná komunikácia od kolónie k poľnohospodárskemu družstvu: chodník pre chodcov končí pri ceste do kolónie. Je potrebné vybudovať pokračovanie tohto chodníka až po PD pretože občania Podlavíc bývajúci v rodinných domoch nemajú bezpečný prístup k svojím domom. Je to spôsobené vysokou dopravnou prevádzkou na tejto cestnej komunikácii.
 • Vytvoriť dopravné  značenie  „Prechod pre chodcov“ na Podlavickej ceste smerom na ulicu Lúčičky

Mlynská ulica (otočka autobusu)

 • Opraviť prepadnutú časť vozovky na miestnej komunikácii.
 • Vyčistiť zapchaný priepust vody na miestnej kominikácii (Skubínska cesta č.43)

Povstalecká cesta

 • na moste a okolo mosta čo sú odtokové kanály na odpadovú vodu /priepusty vody/ zarastajú trávou a sú aj špinavé, môže tak dôjsť k upchaniu a voda bude stáť na ceste pred Fujkom-mäsiarňou.

Všeobecné

 • Požiadať SAD  o postavenie prístrešku na zástavkách MHD na konečnej v Skubíne (Skubín – otočka) a pod nemocnicou (Tajovského – pod nemocnicou)