Zápisnica – Január 2018 (9.1.2018)

Prítomní:            podľa prezenčnej listiny
Neprítomní:       Margita Zamiešalová, Anna Necpálová, Jozef Baláž

Zasadnutie otvoril a viedol predseda OR Ing. Jozef Tomáš. Na úvod vyzval prítomných, aby si minútou ticha uctili pamiatku člena OR a miestneho farára Daniela Bédiho, ktorý tragicky zahynul večer pred zasadnutím pri autonehode.
Tiež poďakoval všetkým členom za spoluprácu v uplynulom roku a poprial všetko dobré do nového roku.

Program:

  1. Úvod
  2. Akcie
  3. Diskusia

Continue reading