Zápisnica – Apríl 2018 (10.4.2018)

Prítomní:           podľa prezenčnej listiny
Neprítomní:      Ing. Jozef Tomáš (ospravedlnený)

Zasadnutie otvoril a viedol podpredseda OR Danko Uhliar. Na úvod privítal prítomných hostí a členov OR. Ospravedlnil predsedu Ing. Tomáša, ktorý sa nemohol kvôli chorobe zúčastniť dnešného zasadnutia.

Program:

 1. Úvod
 2. Informácie k podnetom z predchádzajúceho zasadnutia
 3. Diskusia

Continue reading

Zápisnica – Január 2018 (9.1.2018)

Prítomní:            podľa prezenčnej listiny
Neprítomní:       Margita Zamiešalová, Anna Necpálová, Jozef Baláž

Zasadnutie otvoril a viedol predseda OR Ing. Jozef Tomáš. Na úvod vyzval prítomných, aby si minútou ticha uctili pamiatku člena OR a miestneho farára Daniela Bédiho, ktorý tragicky zahynul večer pred zasadnutím pri autonehode.
Tiež poďakoval všetkým členom za spoluprácu v uplynulom roku a poprial všetko dobré do nového roku.

Program:

 1. Úvod
 2. Akcie
 3. Diskusia

Continue reading

Zápisnica – November 2017 (14.11.2017)

Prítomní:            podľa prezenčnej listiny
Neprítomní:      Margita Zamiešalová

Zasadnutie otvoril a viedol predseda OR Ing. Jozef Tomáš. Na úvod privítal prítomných hostí a členov OR. Tiež požiadal všetkých členov a prítomných hostí, aby sa počas zasadnutia dodržiavali zásady slušnej konverzácie a prítomní sa medzi sebou neprekrikovali a neskákali si do rečí, ako sa to mnohokrát v minulosti stalo.

Program:

 1. Úvod
 2. Akcie
 3. Diskusia

Continue reading

Zápisnica – Október 2017 (10.10.2017)

Prítomní:            podľa prezenčnej listiny
Neprítomní:      Anna Kánová, Anna Necpalová

Zasadnutie otvoril a viedol predseda OR Ing. Jozef Tomáš. Na úvod privítal prítomných hostí a členov OR.

Program:

 1. Úvod
 2. Vyhodnotenie akcie „Cibulačka“ v mesiaci september
 3. Zabezpečenie akcie „Jubilanti“ v mesiaci november
 4. OZ Podlavice – Skubín
 5. Diskusia

Continue reading