Zápisnica – November 2017 (14.11.2017)

Prítomní:            podľa prezenčnej listiny
Neprítomní:      Margita Zamiešalová

Zasadnutie otvoril a viedol predseda OR Ing. Jozef Tomáš. Na úvod privítal prítomných hostí a členov OR. Tiež požiadal všetkých členov a prítomných hostí, aby sa počas zasadnutia dodržiavali zásady slušnej konverzácie a prítomní sa medzi sebou neprekrikovali a neskákali si do rečí, ako sa to mnohokrát v minulosti stalo.

Program:

 1. Úvod
 2. Akcie
 3. Diskusia

Continue reading

Zápisnica – Október 2017 (10.10.2017)

Prítomní:            podľa prezenčnej listiny
Neprítomní:      Anna Kánová, Anna Necpalová

Zasadnutie otvoril a viedol predseda OR Ing. Jozef Tomáš. Na úvod privítal prítomných hostí a členov OR.

Program:

 1. Úvod
 2. Vyhodnotenie akcie „Cibulačka“ v mesiaci september
 3. Zabezpečenie akcie „Jubilanti“ v mesiaci november
 4. OZ Podlavice – Skubín
 5. Diskusia

Continue reading

Zápisnica – Jún 2017 (13.06.2017)

Prítomní:           podľa prezenčnej listiny
Neprítomní:      Lýdia Ivaničová (ospravedlnená), Daniel Bédi (ospravedlnený), MUDr. Jozef Baláž (ospravedlnený)

Zasadnutie otvoril a viedol predseda OR Ing. Jozef Tomáš. Na úvod privítal prítomných hostí a členov OR.

Program:

 • Úvod
 • Sťažnosť obyvateľov Pod Stráňou
 • Akcie
 • Informácie od poslankýň
 • Diskusia

Continue reading

Zápisnica – Máj 2017 (09.05.2017)

Prítomní:           podľa prezenčnej listiny
Neprítomní:       Anna Kánová (ospravedlnená), MUDr. Jozef Baláž (ospravedlnený)

Zasadnutie otvoril a viedol predseda OR Ing. Jozef Tomáš. Na úvod privítal prítomných hostí a členov OR.

Program:

 1. Úvod
 2. Informácie ohľadne problému ulice Pod Stráňou
 3. Akcie
 4. Informácie od poslankýň
 5. Diskusia

Continue reading

Zápisnica – Apríl 2017 (11.04.2017)

Prítomní:            podľa prezenčnej listiny
Neprítomní:

Zasadnutie otvoril a viedol predseda OR Ing. Jozef Tomáš. Na úvod privítal prítomných hostí a členov OR.
Nakoľko predmetom zasadnutia bolo riešenie problematiky obyvateľov ulice Pod Stráňou, a zasadnutia sa zúčastnilo väčšie množstvo hostí, zasadnutie bolo premiestnené do kultúrneho domu.
Na zasadnutie boli prizvaní okrem obyvateľov uvedenej ulice aj obaja viceprimátori p. Gajdošík a p. Turčan, ale aj zástupca dopravného inšpektorátu p. Planieta a riaditeľ BBRSC p. Luka.

Program:

 1. Úvod
 2. Požiadavky obyvateľov Pod Stráňou

Continue reading

Zápisnica – Marec 2017 (14.03.2017)

Prítomní:           podľa prezenčnej listiny
Neprítomní:      Anna Kánová (ospravedlnená), Daniel Bédi (ospravedlnený)

Zasadnutie otvoril a viedol predseda OR Ing. Jozef Tomáš. Na úvod privítal prítomných hostí a členov OR.

Program:

 1. Úvod
 2. Požiadavky obyvateľov Pod Stráňou
 3. Akcie
 4. Spravodaj
 5. Informácie od poslankýň
 6. Diskusia

Continue reading